Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe tussendek van het zeilcharterschip “Wilhelmina”, bleek een deel van het vlak niet meer aan de gestelde eisen te voldoen.

Dit betekende uiteraard een stuk nieuw vlak erin!

Hieronder enkele foto’s van deze werkzaamheden.

Daarna kon er weer verder gewerkt worden aan het tussendek. Tijdens deze werkzaamheden kwam er ook ruimte om de nieuwe vuilwatertank in het ruim te laten zakken.